Biz Kimiz ?

OSART firması tasarımı toplumsal bilince aktarmayı,

Tasarımı ekonomi ile buluşturmayı,

Yüksek katma değerli üretimi, iç ve dış ticareti artırmayı,

Kültürel mirası tanıtmayı, kültür ekonomilerini oluşturmayı,

Evrensel değerleri yerele, yerel değerleri evrensele taşımayı,

Tasarımı teknoloji ile buluşturmayı,

Bereketli ekonomi ortamlarını canlandırmayı,

Tasarımla düşünmeyi (design thinking) , tasarımla yönetmeyi (design management),

Tasarım, ekonomi, eğitim sektörleri, tüm paydaşlar için buluşma / fikir paylaşımı / söyleşi ve beyin fırtınası ortamları oluşturmayı,

Tasarım dünyası için uluslararası bir irtibat noktası olmayı,

Yüksek katma değerli yetkinliklerin tanıtıldığı tasarım üstleri kurmayı, kurdurmayı,

Tasarımın öncülüğünü yapmayı hedefler.

Bunların dışında OSART firması teknolojik tasarımın öncülüğü ile birlikte ülkenin gelişimine katkı sağlayan,vizyonel projeleri hayata geçirerek bu alanda uzmanlaşmayı hedef edinmektedir.